Àpats en família
Àpats en família

Descripció del projecte

La Fundació desenvolupa el projecte d’Àpats en Família des de fa vint anys. Aquest projecte té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones més fràgils del Casc Antic (persones grans i famílies en situació de fragilitat social) a través d’un servei d’alimentació diari.

És un recurs dietètic per a persones amb unes necessitats especials de seguiment, ja sigui per problemes de control de medicació, necessitat d’assistència regular, pocs hàbits relacionals, falta de recursos econòmics, etc. S’ofereix un seguiment personalitzat de cada cas, al mateix temps que es proporciona una alimentació adequada i adaptada a l’estat de salut de cadascú.

El projecte ofereix dos espais diferenciats de menjador, creats en funció de la situació inicial dels usuaris:

  • Persones grans del barri 
  • Persones sense llar derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

El servei de menjador adreçat a persones grans s’ubica en el mateix espai del Centre de Dia de l’Associació. Aquesta característica va encaminada a reforçar les relacions entre els usuaris del Centre de Dia i els del menjador i que els segons puguin tenir el Centre com a referència en cas de necessitat.

Als usuaris del projecte, també se’ls ofereix seguiment personalitzat i un treball social, ja que moltes vegades les persones que vénen a dinar tenen altres problemàtiques socials afegides, com la manca d’higiene personal, soledat, manca de recursos econòmics, indicis de demència, etc.

Des de la Fundació es convida els usuaris del projecte d’Àpats en Família a participar en les activitats socioculturals, tant en les del mateix Centre de Dia, com en les propostes d’activitats del barri. El que es busca es reforçar les relacions i que puguin participar activament de la vida del barri.

Beneficiaris del projecte

Les possibles característiques dels usuaris són:

  • Viuen sols.
  • El metge els recomana un règim i no es veuen capaços de seguir-lo.
  • Tenen  manca d’hàbits saludables.
  • Es troben amb dificultats per a administrar-se correctament la medicació que els correspon.
  • Tenen moltes dificultats per a preparar-se els àpats (sobretot homes que han quedat vidus i no s’han mai preocupat pels temes de la cuina i el rebost).
  • Tenen impossibilitats personals (malaltia, disminució).
  • Viuen amb manca de condicions de l’habitatge (cuina en males condicions, pensió sense dret a cuina…) o sense habitatge.
  • Viuen en una situació econòmica precària, a causa dels baixos ingressos econòmics. 

La situació econòmica i social del col·lectiu atès és molt fràgil essay captain, ja que la majoria cobren pensions no contributives o pensions que no permeten desenvolupar una mínima qualitat de vida.