Centre de Dia Solidari
Centre de Dia Solidari

Descripció del projecte

El Centre de Dia és un centre d’atenció per a persones grans, amb capacitat per a 30 persones (25 places de les quals, són concertades amb la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya), que poden passar el dia (de 9 a 19 hores) en un ambient confortable i amb l’atenció necessària per a persones amb un cert grau de dependència. L’objectiu és evitar l’aïllament i la solitud. Els serveis que s’ofereixen des del Centre són:

  • L’esmorzar, el dinar i el berenar segons el seguiment d’una dieta equilibrada i adequada a l’estat de salut de l’usuari. Alhora, es potencien els hàbits al voltant de l’alimentació, higiènics, de relació…
  • Quant a la higiene personal, es realitza un servei periòdic de dutxa, amb el suport d’una cuidadora. Paral·lelament també s’ofereix el servei de rentat de la roba personal.
  • Amb relació a la dinamització sociocultural, treballem aspectes socials, físics i psicològics de la persona, tant a nivell preventiu, com de manteniment o de rehabilitació. Organitzem tallers diversos: de mobilitat, de dinamització, manualitats, d’esbarjo i procurem que tots els usuaris participin activament en les propostes d’activitats comunitàries del barri (festes majors, cercaviles, reivindicacions…).
  • El projecte també compta amb assessorament familiar i acompanyament en processos d’ingrés residencial, des d’on es procura el suport necessari (emocional, administratiu i tècnic) a les famílies amb persones dependents al seu càrrec i, en el cas que la millor solució per a la persona gran sigui un ingrés residencial, la Fundació també realitza l’acompanyament que la família i l’usuari necessitin.
  • Atenció psicogeriàtrica integral, a través del treball coordinat entre la psicogeriatra de l’Associació, els metges de capçalera dels usuaris i els especialistes dels hospitals de referència. Es fa un diagnòstic de l’estat cognitiu dels usuaris i es dissenyen propostes d’intervenció específiques i especialitzades per tal de millorar la qualitat de vida tant de les persones grans com de llurs cuidadors.
  • Suport en processos de tuteles i curateles, des d’on es dóna el suport necessari que familiars i usuaris necessiten en processos d’incapacitació total o parcial.

Tot aquest conjunt d’accions es porten a terme mitjançant un seguiment personal. Es realitza un treball social, de grup i individual encaminat a la millora d’aquelles condicions de vida que dificulten el desenvolupament global de la persona.

S’ha de tenir en compte, també, que la situació dels nostres usuaris en moltes ocasions es d’urgència a causa de situacions caracteritzades per greus dèficits socials i econòmics, i que l’espai d’espera entre la sol·licitud de l’ajut per la dependència i la seva resolució, en ser força llarg, necessita ser cobert per a atendre les necessitats més immediates.

Beneficiaris del projecte

És un projecte dedicat a 30 persones grans en situació de vulnerabilitat social, soledat i amb dependència física i/o cognitiva.

Des del Centre de Dia no sols es fa una intervenció terapèutica de les diferents patologies que manifesten els usuaris, sinó que també es fa una funció preventiva en aquells casos en què es detecten indicis de situacions que poden desembocar en deteriorament o que generin un risc.