Suport en els Domicilis
Suport en els Domicilis

Descripció del projecte

El projecte vol millorar la qualitat de vida de les persones grans en la seva pròpia llar i en el seu entorn més immediat a través d’accions concretes en el domicili:

 • Neteja de la llar
 • Acompanyaments al metge
 • Acompanyaments a petits encàrrecs
 • Supervisió i control del rebost
 • Higiene personal
 • Preparació de menjar
 • Acompanyament emocional en situacions de soledat
 • Suport espiritual
 • Acompanyament en els processos terminals
 • Assessorament psicogeriàtric
 • Suport i acompanyament en els tràmits burocràtics per accedir als ajuts públics
 • Activitats socioculturals per al foment de la xarxa de barri

Totes les accions tenen en compte l’autonomia de la persona gran, sigui quin sigui el seu grau. Entenem que, encara que sigui baix, la persona gran ha de participar en la presa de decisions i decidir ella mateixa en què necessita suport. Tot i que hi ha situacions en què la persona pot no ser prou conscient de la seva situació, sempre s’ha de respectar el parer i l’autonomia de l’usuari i a la vegada, fomentar la seva participació en tots els processos.

Des del moment de la detecció de la necessitat d’intervenció, la treballadora social del projecte fa una entrevista en el propi domicili de la persona gran, juntament amb la psicòloga, per valorar in situ la situació tant de la persona com de la seva llar.

Un cop avaluada la situació, la treballadora social fa una proposta d’accions i serveis a la persona gran.

Acceptades les accions i serveis, la treballadora social i la psicòloga fan un pla de treball a mitjà i llarg termini i assenyalen els objectius que es volen aconseguir per millorar la qualitat de vida de l’usuari.

Les accions les realitzen un equip d’auxiliars d’ajut a la llar, que periòdicament es reuneixen amb la treballadora social i la psicòloga per contrastar informacions sobre la situació de l’usuari i anar adaptant les accions i serveis a realitzar.

S’aprofiten també aquestes reunions d’equip per a oferir-los formació continuada en temes d’atenció a les persones grans.

Beneficiaris del projecte

El projecte va destinat a persones grans:

 • Que poden patir una situació econòmica precària
 • Amb malalties cròniques, incapacitats físiques i/o mentals
 • Que no es poden valdre per elles mateixes en les seves activitats quotidianes
 • Sense familiars de referència que se’n puguin fer càrrec
 • En procés de tramitació d’ajuts públics però amb necessitats d’atenció urgents.