La Fundació Roure treballa als Barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella) de Barcelona des de 1992, tot i que es va constituir com a Associació el mes de novembre de 2011.

Aquests 20 anys de feina han permès a la Fundació conèixer el barri, els seus habitants i totes les dificultats amb què s’han trobat i es troben per a poder portar una vida digna. Els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera tenen, entre altres, dues problemàtiques greus:

  • El tipus d’edificació: habitatges molt antics, molts d’ells sense ascensor ni aigua corrent, cosa que els fa inaccessibles i incòmodes per a les perones amb dificultats físiques.
  • L’alt índex de sobreenvelliment d’aquest barri, ja que la majoria de les persones gran que hi viuen són més grans de 75 anys, i l’índex de soledat també és superior a la resta de la ciutat.

Davant d’aquesta situació, la Fundació vol atendre i cobrir les necessitats bàsiques de les persones grans i famílies sense recursos d’aquest barri des de la immediatesa, el treball en equip i la solidaritat.

La Fundació Roure vol arribar on no arriben les administracions públiques i ho fa a través de projectes i accions especialment dissenyats per millorar la qualitat de vida de les persones més fràgils del barri.

Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les persones més fràgils
  • Supervisar el benestar dels més vulnerables, atenent les necessitats bàsiques i assegurant la tranquil·litat en els diferents vessants de la persona; físic, psíquic, emocional, espiritual, econòmic…
  • Procurar uns serveis adequats a l’estat de cada persona i, en funció de les necessitats, derivar cap aquelles institucions o serveis que puguin ajudar a viure aquesta etapa de vida amb la màxima dignitat i la màxima qualitat possibles.
  • Prevenir situacions de marginació i aïllament per causa de la manca d’atenció.
  • Promoure el treball en xarxa en el territori.
  • Sensibilitzar la societat a través del reciclatge i les accions sostenibles que vetllin pel medi ambient.
  • Col·laborar amb altres entitats i empreses privades en aliances pel benefici mutu.

Serveis

Projectes d'atenció directa

Projectes en xarxa