Què fem

Fundació Roure és una entitat arrelada a Ciutat Vella, que atén necessitats bàsiques de gent gran i famílies. Dona eines perquè cadascú sigui autònom.

Cuidem les persones, les incentivem i en fem un seguiment personalitzat.

FUNDACIÓ ROURE

La Fundació Roure treballa als Barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera (Ciutat Vella) de Barcelona des de 1992, tot i que es va constituir com a Associació el mes de novembre de 2011 i com a Fundació al mes de febrer de 2014. Abans, tenia el nom de Fundació Prisba.

Aquests 30 anys de feina han permès a la Fundació conèixer el barri, els seus habitants i totes les dificultats amb què s’han trobat i es troben per a poder portar una vida digna. Els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera tenen, entre altres, dues problemàtiques greus:

El tipus d’edificació: habitatges molt antics, molts d’ells sense ascensor ni adequacions mínimes per garantir una vida saludable.

L’alt índex de sobreenvelliment d’aquest barri, ja que la majoria de les persones gran que hi viuen són més grans de 75 anys, i l’índex de soledat també és superior al de la resta de la ciutat.

Davant d’aquesta situació, la Fundació vol atendre i cobrir les necessitats bàsiques de les persones grans, famílies i persones sense recursos des de la immediatesa, el treball en equip i la solidaritat.

La Fundació Roure vol arribar on no arriben les administracions públiques i ho fa a través de projectes i accions especialment dissenyades per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables i procurar la seva autonomia personal i el seu benestar a través de la participació social.

OBJECTIUS

  • Millorar la qualitat de vida de les persones més fràgils.
  • Supervisar el benestar dels més vulnerables, atenent les necessitats bàsiques i assegurant la tranquil·litat en els diferents vessants de la persona; físic, psíquic, emocional, espiritual, econòmic…
  • Procurar uns serveis adequats a l’estat de cada persona i, segons la seva edat i situació personal, derivar cap aquelles institucions o serveis que puguin ajudar a viure aquesta etapa de vida amb la màxima dignitat i la màxima qualitat possibles.
  • Prevenir situacions de marginació i aïllament per causa de la manca d’atenció.
  • Promoure el treball en xarxa en el territori.
  • Sensibilitzar la societat.
  • Col·laborar amb altres entitats i empreses privades en aliances pel benefici mutu.