Qui som

EQUIP HUMÀ

657

PERSONES ATESES DIÀRIAMENT AL 2018

41

TREBALLADORS EN PLANTILLA

209

VOLUNTARIS DURANT L’ANY 2018

10

PATRONS

Molts

COL·LABORADORS PUNTUALS

ORGANIGRAMA

ÀREES I RESPONSABLES

EQUIP DIRECTIU

Direcció: Jordi Purrà Clarà · jordi.purra@fundacioroure.org

Projectes Solidaris i Relacions Externes: Carmen Litago Ruiz · carmen.litago@fundacioroure.org

Gent Gran: Salut Camps Russinés · salut.camps@fundacioroure.org

Gestió: Eva Morera Losa · eva.morera@fundacioroure.org

L’equip directiu es reuneix un cop a la setmana. Les seves retribucions econòmiques són segons conveni i complements segons la responsabilitat que tenen.

Àrea de Projectes assistencials: Luma Pascua Mejía · luma.pascua@fundacioroure.org

Àrea de Comunicació: Maria Marin Lou · ml.marin@fundacioroure.org

Àrea de Voluntariat: Carles Villalonga Torres · voluntariat@fundacioroure.org

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ROURE

Llum Delàs Ugarte, presidenta

Carles Villalonga Torres, vicepresident

Agustí Barangé Coma, vocal

Xavier Bernal Socias, vocal

Salut Camps Russinés, vocal

Ferran Ferragut Camacho, vocal

Josep Figueras Aloy, vocal

Pepa de Gispert Val, vocal

Judith Mata Monforte, vocal

Ferran Rebollo Pericot, vocal

Secretària no patrona: Eva Morera Losa

DE FUNDACIÓ CATALANA PRISBA A FUNDACIÓ ROURE

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

 

La Fundació Roure és una Fundació privada sense ànim de lucre. Acompanya a persones que es troben en situació de precarietat per tal que siguin el més autònomes possible i puguin portar a terme el seu projecte de vida.

VISIÓ

 

Ser un projecte social sòlid i sostenible en el que les famílies i persones grans trobin acompanyament  per gaudir d’una vida digna i responsable.  L’escolta humana i comprensiva de les necessitats reals de cadascú és la base per a la transformació social.

VALORS

 

Fidelitat a la persona, escolta, acompanyament, flexibilitat i enginy per proporcionar les eines perquè la persona trobi el seu propi camí, en un entorn familiar, de barri, de veïnat, de ciutat.

MEMÒRIES

Fundació Roure - Memòria 2017
Memòria Fundació Roure 2016

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016

Auditoria 2015

Auditoria 2014

Les auditories les ha realitzat Busquet Economistas auditores.

Pressupost 2019

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Orígen ingressos

Estatuts

Certificat pagament Hisenda

Certificat pagament S.S.

CODI ÈTIC

Des de l’any 2015 som una entitat adherida al Còdi Ètic de les Associacions de Barcelona.

Logo Codi Ètic Associacions Barcelona

Convenis laborals als que estem adherits:
Convenio colectivo de Servicios de atención a las personas dependientes
Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil
Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d’autoservei i planxat de roba.

La Fundació Roure està registrada en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 2811. La Fundació Roure forma part del Consell Governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; és membre representant del Consell de Benestar Social del Grup d’Envelliment Actiu de la FEATE i membre associat de la Federació Catalana de Voluntariat Social.