Acompanyament i mediació individualitzada per a persones en risc d’exclusió social.

MEDIACIÓ PER LA VIDA AUTÒNOMA

Aquest projecte proporciona un acompanyament i mediació individualitzats a persones que necessiten ajuda per a trobar una resposta a les seves necessitats.

Les peticions que acull són d’allò més diverses: suport per a fer tràmits relacionats amb l’empadronament, l’habitatge social, la regularització del permís de residència, la sol·licitud d’ajuts al lloguer, de l’ingrés mínim vital, de bons socials dels subministraments; ajuda per a fer reclamacions o modificacions dels subsidis d’atur o ERTOs; assessorament legal; inserció laboral; derivacions a salut mental; acompanyament a víctimes de maltractaments, a famílies amb persones dependents…

Les persones ateses pateixen problemàtiques econòmiques, socials, mentals, familiars, laborals, d’habitatge, etc. Algunes són més puntuals però d’altres són més cròniques o complexes i requereixen un seguiment més continu i treball en xarxa amb altres entitats per a aconseguir finalment l’autonomia. Sovint, durant el procés, els professionals esdevenen els referents o persones de confiança que els manquen en el seu entorn.

Xifres i memòria anuals

Contacte

 

TELÈFON: 93 295 60 13