Servei que atén les persones grans a domicili per millorar el seu benestar i autonomia.

SUPORT EN ELS DOMICILIS

Suport en els Domicilis és un projecte que s’adreça especialment a les persones grans que necessiten suport a casa per les tasques de la vida diària, per tal que puguin romandre en els domicilis amb la màxima qualitat de vida possible.  

Aquest fet es dona mitjançant accions concretes com l’atenció a la persona en els diferents àmbits necessaris i la neteja del seu habitatge, gràcies a les tasques que realitzen l’equip d’auxiliars, amb l’objectiu de mantenir i/o millorar la seva autonomia:  

  • Suport i/o supervisió de la higiene personal
  • Realització de la compra
  • Elaboració de menjars equilibrats
  • Administració de la medicació
  • Estimulació cognitiva
  • Acompanyaments a visites mèdiques
  • Observació de factors de risc
  • Acompanyament físic i emocional: acompanyament per a realitzar gestions, acompanyament per a l’oci, passejos, suport al dol i a la soledat
  • Organització i neteja de la llar

 

Cada servei es porta a terme mitjançant un treball previ individual d’atenció, amb la planificació d’objectius concrets, que es va revisant i modificant a mida que van canviant les necessitats de la persona. Tenint en compte totes les seves àrees, a nivell funcional (ABVD i mobilitat), nutricional, cognitiu, emocional, clínic i social. Aquest Servei d’Atenció Domiciliària de la Fundació Roure està reconegut amb el número de registre S08387 de la Generalitat de Catalunya, acreditats per poder gestionar Prestacions Econòmiques Vinculades a la prestació de Dependència.

Xifres i memòria anual

(un 80 % amb vulnerabilitats econòmiques, socials o sanitàries)

 

Contacte

 

HORARI: dies laborables de 8 a 20 h.
TELÈFON: 93 742 09 87
E-MAIL: