Qui som

TRANSPARÈNCIA

EQUIP HUMÀ

28.088

BENEFICIARIS DURANT L’ANY 2023

62

TREBALLADORS EN PLANTILLA

235

VOLUNTARIS DURANT L’ANY 2023

11

PATRONS

Molts

COL·LABORADORS PUNTUALS

organigrama DEF

ORGANIGRAMA

ÀREES I RESPONSABLES

Equip directiu

 

Presidència: Llum Delàs Ugarte · 

Vicepresidència: Carles Villalonga Torres · 

Direcció: Gaspar Coderch ·

Àrea de Projectes Solidaris i Relacions Externes: Carmen Litago Ruiz ·

Àrea de Gent Gran i Gestió: Eva Morera Losa ·

L’equip directiu es reuneix un cop a la setmana. Les retribucions econòmiques d’aquells que en són treballadors s’apliquen segons conveni i complements en funció de la seva responsabilitat.

Àrea de Projectes assistencials: Luma Pascua Mejía ·

Àrea de Comunicació: Maria Marin Lou i Laia Pujol ·

Àrea de Voluntariat

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ROURE

Llum Delàs Ugarte, presidenta

Carles Villalonga Torres, vicepresident

Agustí Barangé Coma, vocal

Xavier Bernal Socias, vocal

Luis Bretones Rabascall, vocal

Ferran Ferragut Camacho, vocal

Josep Figueras Aloy, vocal

M. Josefa de Gispert Val, vocal

Judith Mata Monforte, vocal

Ferran Rebollo Pericot, vocal

Fundació de l’Esperança (Representant Isidre Fainé)

Secretària no patrona: Eva Morera Losa

DE FUNDACIÓ CATALANA PRISBA A FUNDACIÓ ROURE

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

 

La Fundació Roure és una Fundació privada sense ànim de lucre. Acompanya a persones que es troben en situació de precarietat per tal que siguin el més autònomes possible i puguin portar a terme el seu projecte de vida.

VISIÓ

 

Ser un projecte social sòlid i sostenible en el que les famílies i persones grans trobin acompanyament  per gaudir d’una vida digna i responsable.  L’escolta humana i comprensiva de les necessitats reals de cadascú és la base per a la transformació social.

VALORS

 

Fidelitat a la persona, escolta, acompanyament, flexibilitat i enginy per proporcionar les eines perquè la persona trobi el seu propi camí, en un entorn familiar, de barri, de veïnat, de ciutat.

MEMÒRIES

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

Auditoria 2022

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Ingressos i despeses

Les auditories les ha realitzat Busquet Economistas auditores.

Carta de Serveis

Pressupost 2023

Estatuts

Certificat pagament Hisenda

Certificat pagament S.S.

Política de Qualitat

Certificat de Qualitat

CODI ÈTIC

Des de l’any 2015 som una entitat adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

logo-codi-etic_400px

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

A través de tots els nostres projectes, treballem per erradicar la pobresa i la consegüent manca d’accés a recursos bàsics com l’alimentació, l’habitatge, l’energia, la salut, la higiene o les noves tecnologies.
Lluitem per garantir l’accés a l’alimentació a persones amb pocs recursos a través d’un banc d’aliments com el Rebost Comunitari o d’un menjador social com Àpats en Família.
Vetllem per la salut física i mental de les persones ateses cobrint necessitats bàsiques i, en especial, de les persones grans, acompanyades a través del Centre de Dia, Suport en els Domicilis o Viure i Conviure.
Treballem per garantir la igualtat de gènere i, a través de projectes com el Taller i Escola de Costura Emili Papirer o Suport en els Domicilis, impulsem la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat.
Amb projectes com l’Ajut Integral a la Vulnerabilitat Energètica, garantim l’accés a una energia eficient, segura i assequible per a persones en situació de pobresa energètica, aplicant mesures de rehabilitació de la llar o la renovació d’electrodomèstics.
Impulsem la inserció laboral amb la formació en oficis al Taller de Costura o la Bugaderia Solidària i busquem sortides laborals dignes a persones en situació de vulnerabilitat amb Mediació per la Vida Autònoma o la línia ACOL per a persones migrades.
La desigualtat és present a la nostra societat a través de la marginació de diferents col·lectius per estereotips de classe, recursos econòmics, origen o edat, entre d’altres. Actuem per ajudar aquests col·lectius vulnerables i per sensibilitzar en contra dels discursos d’odi.
Treballem l’economia circular a través del comerç de segona mà a la Botiga Solidària o de la reutilització de teixits al Taller de Costura. També evitem el malbaratament alimentari al Rebost Comunitari.
Sensibilitzem en termes de sostenibilitat ambiental per pal·liar els efectes del canvi climàtic a través d’accions com el reciclatge, l’economia circular, l’eficiència energètica o l’aprofitament d’aliments.
Participem en xarxes de cooperació amb altres entitats, grups i institucions en l’àmbit local, nacional i europeu per treballar junts per la solidaritat, el benestar de les persones, els valors inclusius i el desenvolupament sostenible.

Convenis laborals als que estem adherits:
Convenio colectivo de Servicios de atención a las personas dependientes
Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil
Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d’autoservei i planxat de roba.

La Fundació Roure està registrada en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 2811. La Fundació Roure forma part del Consell Governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; és membre representant del Consell de Benestar Social del Grup d’Envelliment Actiu de la FEATE i membre associat de la Federació Catalana de Voluntariat Social.