Qui som

TRANSPARÈNCIA

EQUIP HUMÀ

+1.500

PERSONES ATESES DIÀRIAMENT AL 2021

63

TREBALLADORS EN PLANTILLA

134

VOLUNTARIS DURANT L’ANY 2021

11

PATRONS

Molts

COL·LABORADORS PUNTUALS

organigrama DEF

ORGANIGRAMA

ÀREES I RESPONSABLES

Equip directiu

 

Presidència: Llum Delàs Ugarte · 

Vicepresidència: Carles Villalonga Torres · 

Direcció: Jordi Purrà Clarà ·

Àrea de Projectes Solidaris i Relacions Externes: Carmen Litago Ruiz ·

Àrea de Gent Gran i Gestió: Eva Morera Losa ·

L’equip directiu es reuneix un cop a la setmana. Les retribucions econòmiques d’aquells que en són treballadors s’apliquen segons conveni i complements en funció de la seva responsabilitat.

Àrea de Projectes assistencials: Luma Pascua Mejía ·

Àrea de Comunicació: Maria Marin Lou i Laia Pujol ·

Àrea de Voluntariat

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ROURE

Llum Delàs Ugarte, presidenta

Carles Villalonga Torres, vicepresident

Agustí Barangé Coma, vocal

Xavier Bernal Socias, vocal

Luis Bretones Rabascall, vocal

Ferran Ferragut Camacho, vocal

Josep Figueras Aloy, vocal

M. Josefa de Gispert Val, vocal

Judith Mata Monforte, vocal

Ferran Rebollo Pericot, vocal

Fundació de l’Esperança (Representant Isidre Fainé Casas)

Secretària no patrona: Eva Morera Losa

DE FUNDACIÓ CATALANA PRISBA A FUNDACIÓ ROURE

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

 

La Fundació Roure és una Fundació privada sense ànim de lucre. Acompanya a persones que es troben en situació de precarietat per tal que siguin el més autònomes possible i puguin portar a terme el seu projecte de vida.

VISIÓ

 

Ser un projecte social sòlid i sostenible en el que les famílies i persones grans trobin acompanyament  per gaudir d’una vida digna i responsable.  L’escolta humana i comprensiva de les necessitats reals de cadascú és la base per a la transformació social.

VALORS

 

Fidelitat a la persona, escolta, acompanyament, flexibilitat i enginy per proporcionar les eines perquè la persona trobi el seu propi camí, en un entorn familiar, de barri, de veïnat, de ciutat.

MEMÒRIES

Fundació Roure - Memòria 2017

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016

Auditoria 2015

Orígen ingressos

Les auditories les ha realitzat Busquet Economistas auditores.

Carta de Serveis

Pressupost 2021

Estatuts

Certificat pagament Hisenda

Certificat pagament S.S.

Política de Qualitat

Certificat de Qualitat

CODI ÈTIC

Des de l’any 2015 som una entitat adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

logo-codi-etic_400px

Convenis laborals als que estem adherits:
Convenio colectivo de Servicios de atención a las personas dependientes
Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil
Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d’autoservei i planxat de roba.

La Fundació Roure està registrada en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 2811. La Fundació Roure forma part del Consell Governança de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; és membre representant del Consell de Benestar Social del Grup d’Envelliment Actiu de la FEATE i membre associat de la Federació Catalana de Voluntariat Social.