Manifest per Aturar el Maltractament a les Persones Grans

21/06/2018

La Fundació Roure junt amb més de 40 entitats han presentat un manifest de rebuig al maltractament de les persones grans:

Les entitats sota signants ens apleguem per manifestar el nostre absolut rebuig al maltractament a les persones grans i volem fer pública la nostra voluntat de treballar conjuntament per erradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions enfront el maltractament.
L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un “procés de discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avançada pel sol fet de ser velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació el substrat de moltes situacions de maltractament a les persones grans. L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos. El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un deteriorament cognitiu.
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres vulneracions de drets.
Ens comprometem a:
– Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a les persones grans.
– Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d’aquelles persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assistent, Patrimoni protegit, etc.) així com de les mesures de protecció per aquelles persones que no poden decidir per elles mateixes ( Incapacitació i Mesures cautelars)
– Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.
– Involucrar als mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans i en la divulgació del maltractament a la gent gran.
– Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, el 15 de Juny.
– Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones grans maltractades.
– Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.
#elsgransmaltractats
#elsgransoblidats