Es reforça el treball d’acompanyament a persones vulnerables perquè reconstrueixin un entorn que els permeti sortir-se’n

14/01/2022

Aquests últims mesos, la Fundació Roure ha creat un nou projecte anomenat Mediació per la Vida Autònoma amb l’objectiu d’atendre i ajudar persones que pateixen problemàtiques diverses (econòmiques, socials, mentals, familiars, laborals, d’habitatge, etc.) de la forma més individualitzada possible i a través d’un acompanyament fins a assolir l’autonomia.
Entre d’altres, el projecte dona suport en tràmits relacionats amb l’empadronament; l’habitatge social; la regularització del permís de residència; la sol·licitud d’ajuts per al lloguer, de l’ingrés mínim vital, de bons socials dels subministraments; ajuda per a fer reclamacions o modificacions dels subsidis d’atur o ERTOs; assessorament legal; inserció laboral; derivacions de salut mental; suport en casos de violència de gènere, etc.
Es pot dir que hi ha tantes necessitats com persones, i la nostra feina és escoltar-les.